Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke

Oznamy

Z dôvodu nefunkčnej pevnej linky na odhlásenie dieťaťa z materskej školy použite tel.č:

0908 570 880

Pre odhlásenie z obedov zostáva pôvodné číslo

041/500 52 15

 

Udalosti

No events

Zameranie materskej školy : Zdravý životný štýl

VESELÉ STONOŽKY

 

Sídli v tichom prostredí na Rybnom námestí č.1 v prímestskej časti mesta Žilina v Mojšovej Lúčke.

Je postavená po pravej strane cesty prvej triedy, na trase Žilina - Martin v úseku Vodného diela.

 

Materská škola ponúka:

- pracujúcim rodičom, ktorí denne absolvujú trasu smerom na Martin, Spoločnosti Donghee Slovakia s. r. o., Autocamping -Strečno, VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Pizzéria la Rose, Hyza - Mojšová Lúčka

- rodičom v regióne Žilina, ktorí preferujú ELITNÉ prostredie pre svoje DIEŤA, v peknej TICHEJ dedinke v lone Vodného diela a smrekového LESA, v blízkosti záhradkárskej oblasti, v pohodlí domova, v KOMFORTE s požiadavkami a nárokmi dnešnej GENERÁCIE !!!

 

Materská škola bola slávnostne odovzdaná do užívania v roku 2000. Od roku 2005 sa stala samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom je mesto Žilina so sídlom: Námestie obetí komunizmu 1. Štatutárnym orgánom je riaditeľka materskej školy.

 

Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šiestich rokov.

Zloženie: je jednotriedna, založená na integrácií napredovania intelektu - získavania skúsenosti od starších kamarátov, veľmi dobrá socializácia na prostredie a spolužitie v komunite.

Interiér neustále prechádzal a prechádza postupnou modernizáciou, progresivitou a inováciou s aspektom na požiadavky a náročnosť doby. Je typizovaný, spĺňa hygienické, priestorové požiadavky.

Kapacitne a priestorovo vyhovujúci určenému počtu deti podľa požiadaviek RÚVZ a Vyhlášky o MŠ. Herňa je veľmi pekná, svetlá so širokou možnosťou uspokojenia potrieb a záujmu každého dieťaťa.

Šatňa je priestranná, vybavená peknými účelovými skrinkami pre každé dieťa. Spálňa je samostatná, ležadlá certifikované s požadovanými hygienickými aspektami.

Exteriér - priestranný, udržiavaný s množstvom zelene, drevené lezecké steny, šmýkľavky, nadstrešené pieskovisko a prírodný udržiavaný trávnatý koberec s množstvom moderného prenosného hygienického hracieho materiálu.

Výchova a vzdelanie : Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je pripraviť dieťa na vstup do ZŠ.

Odkaz:

https://www.msmojsovalucka.sk/

https://www.facebook.com/msmojsovalucka/

 

Prevádzka materskej školy je od 7.00-16.00 hod

 

Ponúkame:

 • kvalifikovaný, tvorivý a ústretový personál

 • pozitívnu klímu na škole

 • kvalitné výchovno - vzdelávacie služby postavené na dobrej spolupráci rodiny a školy

 • bábkové a hudobné predstavenia

 • rozvoj počítačovej gramotnosti

 • rozvoj environmentálneho cítenia a bádania

 • kvalitné zaškolenie detí na vstup do ZŠ

 • a výtvarných a recitačných súťažiach

 • účasť detí na športových súťažiach v blízkosti Vodného diela

 

Vízia materskej školy:

Zmeniť tradičnú školu na modernú s využívaním inovatívnych foriem a metód práce

 

Slogan materskej školy:

Nie je možné metódami včerajška vychovať úspešných ľudí zajtrajšia"

 

Zameranie materskej školy vychádza z programového vyhlásenia vlády.

Vo svete sa rozvíja na podnet Svetovej zdravotnej organizácie od roku 1986.

Na Slovensku sa začal presadzovať ako Národný projekt škôl podporujúcich zdravie od roku 1992 do ktorého sme boli zapojení .

Úzko súvisí s prijatím Národného programu podpory zdravia v SR v roku 2014.

 

Pri stanovení zamerania materskej školy sme vychádzali s kritérií:

 • analýza SWOT materskej školy,

 • vonkajších a vnútorných podmienok materskej školy

 • koncepcia rozvoja materskej školy

 • analýza požiadaviek materskej školy

 • tradície materskej školy

 • výsledky činnosti materskej školy

   

Zdravý životný štýl:

 • Prevencia proti chorobám

 • Prevencia proti obezite

 • Propagácia zdravej výživy

   

Sekcie zamerania:

 • Environmentálna a regionálna profilácia

 • Kooperácia s rodinou a priateľmi školy

 • Digitalizácia

 • Tvorivo-humanistická výchova

 • Separácia odpadu v rámci trvalo udržateľného rozvoja

 

 

Interiér

Náhodný obrázok

2017_PrebudzanieJarnejPrirody (05).jpg
Friday the 20th.