Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke

Materská škola

Číslo telefónu: 041-565 03 81

Príspevok za materskú školu -17€ sa uhrádza do 10-tého dňa v príslušnom mesiaci (potvrdenkou v MŠ)


Školská jedáleň

Číslo telefónu: 041/500 52 15

Platba za stravu sa uhrádza vopred do 30-tého dňa v príslušnom mesiaci

za budúci mesiac na bankový účet: 0303869002/5600 (poštovou poukážkou)

Školská jedáleň pri Základnej škole Martinská 20, 010 08 Žilina

Stravné za jeden deň: 1,19 €

 


Interiér

Náhodný obrázok

2017_PrebudzanieJarnejPrirody (09).jpg
Friday the 20th.