Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke

V súvislosti s prijatím zákona č. 546/2010 Z. z. a následnej novely č. 382/2011 Z. z. z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2010 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov dochádza od 1.1.2012 ku zmene pri zverejňovaní zmlúv a údajov z faktúr a objednávok bez ohľadu na výšku plnenia ( t.j.sumy).

 

 

 

Najnovšie zmluvy, faktúry a objednávky je možné nájsť na stránkach mesta Žilina:

 

Smernica primátora Mesta Žilina č. 11/2011 o povinnom zverejňovaní zmlúv  a objednávok.

 

 

 

Interiér

Náhodný obrázok

2017_PrebudzanieJarnejPrirody (14).jpg
Friday the 20th.