Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke

  DENNÝ PORIADOK 

Prevádzka MŠ: 7:00 – 16:00 

 

  • 07:00 - 08:30  ranné hry
  • 08:30 - 09:00  zdravotné cvičenie
  • 09:00             desiata
  • 09:20 - 09:50  vzdelávacie aktivity
  • 09:50 - 11:45  pobyt vonku
  • 11:45 - 12:15  obed
  • 12:15 - 12:30  stomatohygiéna, príprava na odpočinok
  • 12:30 - 14:30  odpočinok
  • 14:30 - 15:00  olovrant
  • 15.00 - 16.00  vzdelávacie aktivity,hry a činnosti podľa výberu detía

 

Interiér

Náhodný obrázok

2017_PrebudzanieJarnejPrirody (11).jpg
Friday the 20th.