Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie štandardy vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie

v materských školách.

  

CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÝCH CELKOV

  

ÚLOHY K OBSAHOVÝM CELKOM

 

 

 

PLÁN PODUJATÍ K OBSAHOVÝM CELKOM

 

 

SEPTEMBER

Materská škola milý dom

 

 

 

Ja a moji kamaráti

Členovia rodiny a MŠ

Do mestečka poriadkova

Svet okolo nás

 

OKTÓBER

Jeseň pani bohatá

 

 

 

V dedkovej záhrade

Úcta k starším

Žijeme zdravo

Farby jesene

Plody jesene

 

NOVEMBER

Žijeme zdravo

 

 

 

Moje telo

Keď semafor zabliká

Dopravné prostriedky

Príroda zaspáva

Remeslá a profesie

 

  DECEMBER

Vianočné tajomstvá

 

 

 

A príde Mikuláš

Vianoce- ľudové zvyky a tradície

Adventné aktivity ,alebo od Lucie do Vianoc

 

  JANUÁR

Snehové kráľovstvo

 

 

 

Tajomstvo zimy

Čo rozprávalo kŕmidlo

Zvieratá v zime

Zimné športy

 

 FEBRUÁR

Ako plynie čas

 

 

 

Orientácia v čase

Neživá príroda

Fašiangy – Turíce

My sme malí muzikanti

 

 MAREC

Knižky kamarátky

 

 

 

Moja kamarátka kniha

Rozprávková truhlica

Jar už prišla zaťukala

Na gazdovskom dvore

Kolobeh prírody

 

 APRÍL

Malí ochrancovia

 

 

 

Život v lese

Chodník zdravia

Poznaj a chráň našu Zem

Idem do školy

Sviatky jari, Veľká noc

 

 MÁJ

Z každého rožku trošku

 

 

 

Moja vlasť

Deň matiek

Od semienka k rastlinke

Exotické zvieratá

Malí bádatelia

 

 JÚN

Farebný pozdrav leta

 

 

 

Týždeň detských radostí

V záhrade a na lúke

Pri vode a vo vode

Svet je plný detí

 

 JÚL

Letné radovánky

 

 

Športom ku zdraviu

Škôlka plná zábavy

Tešíme sa na prázdniny

  

 

 

 

SEPTEMBER Materská škola milý dom

Ja a moji kamaráti

Členovia rodiny a MŠ

Do mestečka poriadkova

Svet okolo nás

 • meno, priezvisko, vek, adresa bydliska- mesto -dedina/
 • mama, ocko, súrodenci, personál MŠ/
 • hygienické návyky, pravidlá triedy/
 • bezpečne doma, z čoho sú veci vyrobené, premety okolo nás, tvary, farby/

OKTÓBER Jeseň pani bohatá

V dedkovej záhrade

Úcta k starším

Žijeme zdravo

Farby jesene

Plody jesene

 • ovocie ,zelenina, zber úrody, čo rastie v zemi, nad zemou
 • strava- projekt Evička, zdravé a nezdravé potraviny, ochrana zdravia, 1. Pomoc,
 • znaky jesene, kalendár prírody, stromy, kríky, plody, listy, živá a neživá príroda, pokusy –dokazovanie finančná gramotnosť projekt:Proxík, tekvičáci - pamiatka zosnulých, výstavka jesenných prác, šantenie s padákom

NOVEMBER Žijeme zdravo

Keď semafór zabliká

Dopravné prostriedky

Príroda zaspáva

Remeslá a profesie

Moje telo

 • orgány, kostra, svaly, zúbky/
 • pravidlá pre chodcov, cestnej premávky, doprava,
 • značky, bezpečnosť na ceste, dopravne prostriedky/
 • odlet lastovičiek, bocianov, zmeny –oblečenie, príroda, postieľky pre zvieratka
 • čím budem keď vyrastiem, remeslá- tradície/

DECEMBER Vianočné tajomstvá

A príde Mikuláš

Vianoce- ľudové zvyky a tradície

Adventné aktivity ,alebo od Lucie do Vianoc

 • Ľudové zvyky, tradície, piesne, básne, tančeky, pečieme perníčky, ikebany, tvorivé dielne,

JANUÁR Snehové kráľovstvo

Tajomstvá zimy

Čo rozprávalo kŕmidlo

Zvieratá v zime

Zimné športy

 • znaky zimy, živá a neživá príroda, pokusy - experimenty/
 • Vtáčatka v zime, starostlivosť/
 • potrava, pokrytie, kde žijú- encyklopedické vedomosti /
 • /druhy športov/

FEBRUÁR  deň, mesiac, rok :časové vzťahy/

Ako plynie čas

Orientácia v čase

Neživá príroda

Fašiangy – Turíce

My sme malí muzikanti

 • vesmír a planéty, kolobeh vody v prírode- antonymá/
 • karneval/
 • finančná gramotnosť- Proxíkova euroakadémia, hudobné nástroje, detské piesne, rytmické- sluchové hry, HPH /

MAREC Knižky kamarátky

Moja kamarátka kniha

Rozprávková truhlica

Jar už prišla zaťukala

Na gazdovskom dvore

Kolobeh prírody

 • súťažíme, recitujeme, ,,Zvonček“/
 • návšteva MsK/
 • znaky jari, jarné kvietky - snežienka, hádanky, Morena/
 • domáce zvieratá a ich mláďatá, potrava, pohyb, pokrytie/
 • ročné obdobia, symboly, prírodné javy- svetlo- tieň, kolobeh vody v prírode / 22.03Svetový deň vody

APRÍL Malí ochrancovia

Život v lese

Chodník zdravia

Poznaj a chráň našu Zem

Idem do školy

Sviatky jari, Veľká noc

 • vtáky, zvieratá, stromy- kríky, huby, ochranári /
 • pohyb, výživa, zmysly, príroda, čistý vzduch, kyslík- stromy /
 • chránime, tvoríme, recyklujeme/
 • zápis do 1. triedy- Akadémia predškoláka: testy školskej zrelosti, tvary, farby, časové vzťahy, predčitateľská, predpisateľská gramotnosť /
 • ľudové zvyky a tradície/

MÁJ   Z každého rožku trošku

Moja vlasť

Deň matiek

Od semienka k rastlinke

Exotické zvieratá

Malí bádatelia

 • mesto- dedina, štátny znak, štátna hymna, hlavné mesto/
 • moja rodina a ja/
 • zrod života , časová postupnosť, voda zdroj života /
 • ZOO, finančná gramotnosť- Proxíkova euroakadémia/hmyz- včela, mravec, motýľ, lienka, magnetizmus ,váženie- meranie, tiene, pokusy, /

JÚN Farebný pozdrav leta

Týždeň detských radostí

V záhrade a na lúke

Pri vode a vo vode

Svet je plný detí

 • hry ,šport, zábava
 • znaky leta, ročné obdobia ,kvety, byliny- herbár, /
 • potok, rieka, more - ryby, živočíchy/
 • deti rôznych pleti, svetadiely, práva dieťaťa/

JÚL Letné radovánky

Športom ku zdraviu

Škôlka plná zábavy

Tešíme sa na prázdniny

 •  Športová olympiáda, hry a zábavy, 

Interiér

Náhodný obrázok

2017_PrebudzanieJarnejPrirody (06).jpg
Friday the 20th.