Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke

 

PLÁN ZASADNUTÍ RADY ŠKOLY

 

na školský rok 2015/2016

 

 

september

2015

- Organizácia a návrh ŠkVP na šk. rok 2015-2016,

- Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti

za šk. rok 2014-2015

február

2016

- Informácia o čerpaní finančných prostriedkov

za rok 2015,

  • Rozpočet na rok 2016

  • Voľby do RŠ, ustanovujúce zasadnutie

marec

2016

- Schválenie Štatútu RŠ

jún

2016

- Interné záležitosti školy,

 

 

 

 

Interiér

Náhodný obrázok

2017_PrebudzanieJarnejPrirody (13).jpg
Friday the 20th.