Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke Materská škola v Mojšovej Lúčke
 
Vážení rodičia!
 
Sprievodca materskou školou vám pomôže dozvedieť sa podstatné informácie pri prvom kontakte s materskou školou.
 
Prevádzka MŠ začína 4. septembra 2017
 
Výchova a vzdelávanie sa riadi Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy, na základe ktorého je vypracovaný Školský vzdelávací program - Veselé stonožky
nájdete vo vstupnej chodbe a na webovej stránke materskej školy
 
 
 
Školský poriadok- nájdete vo vstupnej chodbe a na webovej stránke materskej školy
 
Elektronický informátor- aktuálne informácie budú vždy na svietiacej obrazovke vo vstupnej chodbe.
 
 
Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie .
 
 
Prevádzka MŠ : 7.00 - 16.00 hod.
 
 
 
 
 
 
Školská jedáleň
Číslo telefónu: 041/500 52 15
Platba za stravu sa uhrádza vopred do 30-tého dňa v príslušnom mesiaci
za budúci mesiac na bankový účet:
Školská jedáleň pri Základnej škole Martinská 20, 010 08 Žilina
Číslo účtu: 0303869002/5600 (poštovou poukážkou)
Stravné : 1,19 €
 
Materská škola
Číslo telefónu: 041-565 03 81
Príspevok za materskú školu -17€ sa uhrádza do 10-tého dňa v príslušnom mesiaci (potvrdenkou v MŠ)
 
 
 
Kontaktný email MŠ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Webova adresa materskej školy: tu nájdete, oznamy, tlačivá, https://www.msmojsovalucka.sk/
 
Facebookova adresa materskej školy:
https:www.facebook.com/msmojsovalucka
 
 
 
 
 
 
 
 
ODHLASOVANIE DETI ZO ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Telefonicky - pondelok t.j. po víkendoch a voľných dňoch do -7.30
utorok až piatok do 14.00
 
 
 
 
ODHLASOVANIE DETI Z MATERSKEJ ŠKOLY :
Osobne, alebo telefonicky
Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia prinesiete:
Pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy .
Po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť dní .
 
 
 
 
 
 
PRVÝ DEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE:
 
V predškolskom zariadení môže byť umiestnené len dieťa, ktoré
a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,
b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
c) nemá nariadené karanténne opatrenie.
 
Zákonný zástupca je povinný priniesť:
 
1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá zákonnému zástupcovi, ošetrujúci lekár-(súčasťou prihlášky)
 
2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti, nesmie byť staršie ako jeden deň.
-predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia
-po neprítomnosti dieťaťa v predškolskom zariadení dlhšej ako päť dní.
 
Bez týchto potvrdení nemôže byť dieťa prevzaté na pobyt v MŠ !!!!
 
 
Vaše dieťa potrebuje v prvý deň nasledovné:
- prezúvky – podpísané -majte na pamäti vývoj klenby a vetranie nohy,
- pyžamo - podpísané
- náhradné oblečenie- podpísané
- hygienické potreby ( po dohode s triednymi učiteľkami)
 
V materskej škole dostanete dokumenty, ktoré treba vyplniť a odovzdať triednym
učiteľkám najneskôr 7. septembra:
Splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou ( podľa záujmu ) vyplňte prosím dôsledne, radšej viac osôb ,ako menej
Hromadný informovaný súhlas- prečítajte si podmienky ,súhlas vyjadríte svojím podpisom
Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, (nájdete na webovom sídle MŠ ) -odovzdať 4.septembra v MŠ
Súhlas dotknutej osoby
Všetky tlačivá nájdete na webovej stránke MŠ v sekcii ,,NA STIAHNUTIE“
 
 
Nezabudnite na emailove adresy – bude to jeden z našich kontaktov.!!!!!!
 
 
 
 
PLENÁRNE ZRŠ – 07.09. 2017 o 16.00 hod. v budove MŠ
 
 
 
 
 
 
 
Niekoľko rád, aby ste nástup do našej Materskej školy hravo zvládli:
 
Blíži sa september a teda aj stresujúci okamih pre mnohých rodičov a ich deti
– vstup do materskej školy.
Všetkým, ktorí sa pýtajú, čo môžu urobiť pre svoje dieťa, aby vkročilo prvýkrát do škôlky šťastne a veselé.
 
 
 
1.       Prípravy
Deň pred nástupom do škôlky voľte príjemný, nenáročný program pre dieťa, venujte sa spoločne príprave vecí do škôlky. Do batôžka dieťaťu vložte papučky, vy si do kabelky vložte antiperspirant, možno sa vám zíde.
2.       Použite príbeh
Dieťa pripravte na škôlku slovne, inak sa to nedá. Pomôžte si knižkou alebo rozprávkou o škôlke. Deti milujú príbehy.
 
 
 
 
 
3.       Ráno pred odchodom
Ráno sa spolu tešte na novú situáciu, ale neponáhľajte sa. Venujte sa raňajkovaniu, obliekaniu, mobilu nie. Ani ockovia. Buďte k dieťaťu lojálni, vráti sa vám to.
4.       Nasledujte
Nasledujte adaptačný plán škôlky, v momente odovzdávania dieťaťa skráťte komunikáciu s personálom. Všetko dôležité už malo byť povedané, ak nie napísané. Ak vás predsa ešte niečo napadne, nechajte si to na neskôr. Teraz je dôležitý komfort vášho dieťaťa.
5.       Spievajte a tancujte
Ak zostávate s dieťaťom v škôlke, zapájajte sa, nesúďte, nasledujte program spolu s deťmi. Keď spievajú, spievajte, keď tancujú, tancujte. Hoci spoločné tešenie nie je každému blízke, nehanbite sa, nikto cudzí vás nevidí a učiteľkám to takto uľahčíte. Ocenia to všetci.
 
6.       Nerobte predčasné závery
Ak máte za sebou úspešne prvý deň, tešte sa. Ak dieťa v škôlke zostalo samé, je to veľký úspech. Ak vám volali po čase zo škôlky, že si máte prísť po dieťa pretože plače, choďte, nie ste jediná. Možno vás tam bude viac. Takýchto detí býva viac, ako tých ktoré vojdú do škôlky a od prvého dňa sú ako doma. Nehádže flintu do žita a verte, že zajtra bude lepšie.
7.       Ďalší deň
Ďalší deň môže byť ťažší, ale nevzdávajte sa. Deti sú malí ľudia, už vedia, o čo ide. Ak vám tečie pot po chrbte, teraz príde na rad ten antiperspirant, ktorý máte v kabelke. Dajte si ho a myslite na to ako sa budete po čase môcť v kľude naobedovať bez dieťaťa.
 
 
 
8.       Použite hračku
Ďalšie dni nasledujte potreby dieťaťa, ale neustupujte. Ak si chce vziať so sebou napríklad hračku, dajte mu na výber, ale nechajte ho vziať si jednu, maximálne dve. Nechoďte však do konfliktu, skôr odpútavajte pozornosť a vykročte smerom ku škôlke. Pomôžte si príbehom ako ide hračka do škôlky.
 
9.       Deti plačú
Nezabúdajte na to, že deti väčšinou plačú v prítomnosti rodiča, je to mágia, ale je to tak. Nevedia ešte slovne pomenovať svoje pocity a plač predsa vyvolá vašu pozornosť. Je to spôsob, akým deti komunikujú a nemusí sa im vždy diať príkorie.
10.  Ideme dnes do škôlky ?
Ak sa vás dieťa ráno opýta s radosťou: „ideme dnes do škôlky ?“ máte vyhraté a zaslúžite si večer aj s manželom pohár prosecca. Máte doma škôlkara.
 
 
A ešte:
Majte pred svojím duševným zrakom výsledok. Myslite na to, že prvé stresujúce  dni pominú a vy budete spokojní v práci. Budete sa po práci tešiť na vaše dieťa, s ktorým si budete môcť ešte užiť popoludňajší program. To bude vaša odmena za trpezlivosť.
Z týchto detí raz voľačo bude a ak sme aspoň svojou troškou mohli prispieť k ich spokojnosti, urobíme to znova a rady.
 
S úctou Marta Handrová riaditeľka MŠ 15.08.2017

Interiér

Náhodný obrázok

2017_PrebudzanieJarnejPrirody (04).jpg
Friday the 20th.